Barbara

Terug naar het begin

Dit is Barbara

Barbara heeft niet zulke goede ervaringen met het UWV. Haar aanvraag van de Wajong- uitkering was veel werk. Ze moest eerst bezwaar aantekenen voordat UWV haar situatie goed begreep. Terwijl ze haar uitkering kreeg, is ze van baan veranderd. Het UWV nam het salaris van haar oude werkgever over en keerde daardoor te weinig uitkering uit. Het kostte Barbara veel tijd en moeite om dit aan te laten passen en het geld terug te krijgen waar ze recht op had.

Echt vertrouwen in instanties heeft ze niet meer. Door al het gedoe met de uitkering, besluit ze te stoppen met betaald werk. Ze gaat vrijwilligerswerk doen. 

Ontdek waarom Barbara vrijwilligerswerk is gaan doen

Ontdek meer over Barbara:

Barbara heeft een fysieke beperking, ze is spastisch, heeft weinig energie en is slechthorend.  Barbara is daardoor sneller moe en maakt gebruik van een rolstoel. Hierdoor kan ze een beperkt aantal uren werken. Haar moeder helpt haar vaak, met name met telefonisch contact.

Barbara heeft een vast contract van 15 uur per week. Ze verdeelt deze uren over 4 dagen per week. Zo houdt ze ook nog energie over voor woon-werk verkeer en het regelwerk dat nu eenmaal komt kijken bij leven en werken met een beperking. 

Barbara houdt van haar werk. Ze heeft iets gevonden waar ze haar passie in kwijt kan én goed aansluit bij wat ze kan. Ze moet wel oppassen: als ze teveel werkt, raakt ze oververmoeid. 

Het begon allemaal goed...

Yes! Barbara vindt een nieuwe baan die beter bij haar kennis en ervaring past. Ja, het verdient wel minder maar het is qua reistijd beter te doen. Zo houdt Barbara nog energie over voor thuis. Om dit werk vol te kunnen houden heeft ze echter wel een nieuwe rolstoel nodig.

Barbara

Het wordt je steeds moeilijker gemaakt om deel te nemen aan de samenleving op alle fronten van het leven, want ook van de decentralisatie hebben we last.

In welke zin?

Nou, ze zeggen dat met de decentralisatie, dat het daarmee de bedoeling is het is om de zorg bij huis te brengen maar het is alleen maar bureaucratie, complexe regelgeving en eigenlijk alles gericht op wantrouwen.

En dat merk je aan... 

Moeder: Maak het eens praktisch, voor je hulpmiddelen bijvoorbeeld..

Hulpmiddelen inderdaad. Ik ben heel lang bezig geweest met de vergoeding van mijn rolstoel. Bijna 2 jaar. En ik ben nog steeds bezig met mijn nieuwe elektrische rolstoel. Dat heeft wel heel veel invloed. Hij kan ieder moment uit elkaar vallen. 

En dat is met de gemeente...

Ja, met de gemeente.

Moeder: En je staat regelmatig stil, het is duidelijk dat er een nieuwe moet komen. Er is continu discussie over...

Wie het dan moet leveren, over wat dan wel, wat dan niet, wat is luxe, wat is geen luxe...

Ik heb al een half jaar geleden een nieuwe rolstoel aangevraagd want die ik nu heb is echt te versleten. Ik merk dat ik steeds meer lichamelijke pijn krijg. De discussies over verschillende offertes blijven maar doorgaan. Ik hoop dat ik hem maar snel krijg, anders hou ik dit werk niet lang vol. 

Op de gemeente zal ze nog wel even moeten wachten, in de tussentijd begint ze alvast met haar nieuwe baan en geeft deze wijzigingen door aan het UWV. Ze beleeft veel plezier aan het werk totdat ze de volgende maand haar aangepaste uitkering gestort krijgt. 

Barbara

Ik zie dat mijn uitkering niet klopt. Ik krijg te weinig uitkering. Ik kan mijn huur nu niet betalen. Niet weer! Ik krijg maar moeilijk contact met het UWV. Het zal met het UWV toch niet ook zo lastig gaan als met andere instanties? 

Oktober

De werkgever van Barbara kondigt een

Verandering in loon

Barbara’s collega’s zijn blij met een bonus of salarisverhoging; Barbara schiet hier juist van in de stress. Veranderingen in inkomen levert vooral onzekerheid bij haar op. Wat betekent dit voor haar uitkering? Mag ze een deel houden of loopt ze risico dat ze nu nog minder overhouden? 
Dit geldt voor veel mensen uit de doelgroep. Als je nog niet doorgewinterd bent in verrekenen, ben je ook blij met dit extraatje en komt de domper later….

aan. De werkgever wil alle salarissen gelijk trekken, zodat iedereen met dezelfde functie hetzelfde verdient. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. Wat dit betekent voor Barbara is nog onduidelijk. 

Barbara

Super fijn, het is geen groot verschil maar op een laag inkomen is dat toch prettig. Goed dat ze het gelijk gaan trekken. Ik heb er wel over getwijfeld of ik dit aan wil nemen, want dit gaat sowieso gedoe opleveren. Maar het blijkt dat ik hier geen invloed op heb. Ik hoop dat dit goed verloopt. 

Barbara neemt samen met haar moeder contact op met het UWV om te informeren naar wat de werkwijze is en om aan te geven dat de salarisaanpassing eraan komt.

UWV

De medewerker van het UWV legt uit wat de stappen zijn. Eerst moet de werkgever duidelijk hebben wat het salaris gaat zijn, dan kan het UWV de uitkering verrekenen met het juiste salaris.

November

De werkgever geeft aan dat de salarisverhoging ingaat vanaf oktober, maar dat nog niet duidelijk is hoe hoog het bedrag precies zal zijn. De werkgever zal in november met terugwerkende kracht het verschil met het salaris van oktober nog uitbetalen.

Barbara

Ik was bezig met het opbouwen van mijn uren. Maar ik had totaal geen rust om mijn uren op te bouwen, omdat ik de helft van de tijd bezig was met brandjes blussen bij het UWV.

Ik zie het al helemaal verkeerd gaan...

Wat zou jij doen?

Niet omdat ik erop vertrouw dat het goed komt, maar omdat ik nu echt even niet weet wat ik nog meer kan doen. Ik heb het gevoel dat ik geen regie over deze situatie heb en ik heb ook niet de energie om die terug te pakken. 

Er gaat ook nooit iets vanzelf… Hoewel er nu nog niets misgaat, is dat natuurlijk te voorspellen. Het UWV heeft al eerder steken laten vallen en ik weet zeker dat ze dat nu ook gaan doen. Mijn ouders weten als geen ander wat ik meemaak. Even mijn frustraties bij hen uiten zal opluchten.

De vorige keer konden het UWV me alleen vertellen dat ik moet wachten op mijn werkgever. Zonder die informatie kunnen ze verder ook niets in gang zetten bij het UWV. Ik voel me er niet prettig bij. Dat het met terugwerkende kracht wordt betaald gaat sowieso problemen opleveren.

Januari

Begin januari is eindelijk duidelijk wat het nieuwe salaris gaat zijn en stort de werkgever het verschil over de afgelopen drie maanden op haar rekening.


Barbara geeft digitaal haar nieuwe salaris door en zet geld apart voor wanneer het UWV gaat verrekenen. 

Ondertussen wacht Barbara nog steeds op de goedkeuring van de gemeente van haar elektrische rolstoel en krijgt ze steeds meer last van haar rug...

UWV

Bedankt voor het doorgeven, we gaan ermee aan de slag. Je ontvangt een brief wanneer er meer duidelijk is.

Pas als wijziging ook zichtbaar is in de polisadminstratie (meestal na 6 weken), past het UWV de schatting aan.

Maart

Dan is er eindelijk een lichtpuntje, na ruim 10 maanden heeft de gemeente de aanvraag voor de nieuwe rolstoel goedgekeurd. Barbara is opgelucht, dat is in ieder geval een zorg minder. 

Totdat er een brief van het UWV op de deurmat valt... 

Halverwege maart stuurt het UWV een 

Brief met een terugbetalingsvordering

In deze brieven is veel vakjargon te lezen waardoor de gevolgen vaak niet in een keer helder zijn. 

Krijgen mensen nu geld terug of moeten ze betalen? Klanten hebben niet door dat het begrip “verrekenen met jouw uitkering” betekent dat ze minder geld krijgen. Ook voelen ze zich dom als ze deze brieven niet begrijpen. 

met de verrekening. Doordat Barbara over oktober t/m december 125 euro meer heeft verdiend, valt ze in een andere

Arbeidsongeschiktheids-categorie

Er zijn 6 arbeidsongeschiktsheidsklassen, variërend van 80-100% arbeidsongeschikt, tot 25-35% arbeidsongeschikt.

Het kan zijn dat je door (meer) te gaan werken een arbeidsongeschiktheidsklasse opschuift, en dat er vervolgens een lager uitkeringspercentage wordt betaald. Dit kan leiden tot een lager totaalinkomen (uitkering plus inkomen uit arbeid).

(https://perspectief.uwv.nl/artikelen/wajong-en-inkomstenverrekening-hoe-zit-dat-precies)

en moet ze 1080 terugbetalen.

Barbara

Dit kun je niet menen! Ik werk hetzelfde aantal uren, maar toch schuif ik een arbeidsongeschiktheidsklasse op. Hoe kan dit nou? Ik moet terugbetalen en houd ondanks een hoger loon minder geld over… 

Dit ga ik eens narekenen. O, nu zie ik waarom ik minder geld overhoud. De verlaging van mijn uitkering is groter dan mijn loonsverhoging. Ik dacht dat werken zou lonen... Maar tot nu toe houd ik er alleen maar financiële problemen aan over. Goed, ik betaal het terug, maar ik ga hier wel werk van maken. Dit kan toch niet…

In de tussentijd is er een jaaropgave samengesteld van het voorgaande jaar.

Systeemfout: Samenwerking met derden

Veel organisaties gaan uit van het jaarinkomen zoals dat de belastingdienst vaststelt. Door de vertraagde informatie vanuit de werkgever, verwerkt het UWV de aanpassing pas in 2019.De terugbetaling komt in 2019 de belastingaangifte. Gevolg is dat DUO een hoger inkomen over 2018 registreert en start terugbetalingsregeling. DUO gaat zo uit van een bedrag dat niet aansluit bij de daadwerkelijke geldsituatie van Barbara. Een administratieve verwerking heeft zo een sneeuwbaleffect op een hoop administratieve processen organisaties bij andere organisaties. Barbara voert zo een onzichtbaar gevecht, waar moet je beginnen? 

ziet dat het inkomen hoger was en eist daarom een deel van de studielening terug.

Barbara

Waarom wordt dit nu teruggeëist?

Ze kunnen zelf de jaaropgave niet vinden. In de werkmap van het UWV ontdekken ze dat het adres niet klopt voor de jaaropgave en dat deze bij een budgetbeheerder terecht komt. Andere post van UWV komt wel bij Barbara terecht. 

Haar moeder belt voor haar de budgetbeheerder. Die laat weten dat ze blij zijn dat ze eindelijk iets horen. Ze krijgen al langer deze documenten, terwijl Barbara geen klant is. Ze hebben het UWV al op de hoogte gebracht, maar er wordt niets mee gedaan.

Barbara

Hebben ze nou op eigen houtje mijn adres aangepast? Zonder daar iets van te laten horen? *zucht*

Na het bestuderen van de jaaropgave blijkt dat de verrekening van het UWV niet wordt meegenomen in het voorgaande jaar, waarop DUO zijn informatie heeft gebaseerd. DUO ziet dat ze 1080 meer verdient, dus kan ze wel beginnen het aflossen.

Barbara

Maar deze 1080 heb ik al lang weer aan UWV terug betaald, dus heb ik helemaal niet extra verdiend!

Wat zou jij doen?

Ik vertrouw erop dat ze de juiste informatie hebben en dat ze weten wat ze doen. Als DUO zegt dat ik dit moet doen, dan luister ik daar naar. Het is wel een hoop geld… Misschien kan ik vast wat spullen verkopen die ik toch niet meer gebruik.

DUO weet natuurlijk niet dat ik al geld heb terugbetaald aan het UWV. Ik zal ze opbellen om uit te leggen hoe het zit. Misschien kunnen ze wat regelen en hoef ik nog niet te beginnen met afbetalen.

Die 1080 klopt dan misschien nog, maar hier kan ik niet bij. Dit gaat ik echt niet terugbetalen! DUO heeft de verkeerde informatie gekregen van het UWV, het UWV moet dit rechtzetten.

Barbara’s moeder neemt contact op met UWV om na te gaan of zij, net als normale werkgevers, de jaaropgave kunnen aanpassen door de verrekening over te zetten op het jaar ervoor.

Moeder van Barbara:

Hoe zit dit dan nu?

Medewerker van het UWV:

Dat is een lastige vraag, daar kan ik nu geen antwoord op geven, dat moet ik even uitzoeken. Ik kom hierop terug, je wordt teruggebeld.

Moeder van Barbara:

Mijn dochter is doof, kun je op dit nummer terugbellen?

Medewerker van het UWV:

Ik noteer dat we jou terugbellen en hier rekening mee houden, bedankt voor het doorgeven.

Barbara's moeder wordt teruggebeld.

Moeder van Barbara:

Fijn dat je belt! Kun je me uitleggen hoe het zit? 

Medewerker van het UWV:

Oh ja, maar u bent niet de 

Systeemfout: Samenwerking met derden

Het rekening houden met de beperkingen van de klant blijkt lastig. Zeker als er geen vaste contactpersoon is, die op de hoogte is van de beperkingen en de gemaakte afspraken over contact opnemen via de moeder.

 waar het over gaat? Sorry, maar dan kan ik dit nu niet met u bespreken.

Moeder van Barbara:

Luister, ze is doof en kan niet bellen, kan dit niet met mij? We hebben hier al met het UWV een regeling in getroffen. Waarom bent u hier niet van op de hoogte?

Medewerker van het UWV:

Het spijt me maar dat zijn de regels, ik kan die gegevens niet met u delen.

Gefrustreerd beëindigen ze het gesprek.

Na het gesprek

Moeder: 'Ik zou teruggebeld worden. Er wordt gevraagd: 'Wie moet er teruggebeld worden?'. Mijn dochter zegt: 'Mijn moeder'. We doen het dan zo dat we naast elkaar zitten en dat ik vertel wat er gezegd wordt aan de telefoon. Snap je? Want het is natuurlijk een ingewikkelde manier van bellen.'

Dochter: 'Anders moeten we weer gaan uitleggen dat ik slecht hoor en dan willen ze de informatie niet geven.'

Moeder: 'Maar goed, zo gaat dat gesprek dan: 'Dus we bellen u terug, wat is uw telefoonnummer?' 
Ik word twee dagen later teruggebeld door de dame die van alles uitgezocht heeft. En die zegt: 'Ja, maar wie bent u?' En ik zeg: 'Nou, ik ben de moeder. We hebben afgesproken dat ik teruggebeld zou worden'. 'Nou ik ga echt niet de informatie met u delen want, dat kan niet. Op grond van privacy regels mag dat niet.' 'Nou we hebben het zo afgesproken.' 'Nee hoor mevrouw, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet doen.' Ik zeg: 'Hoe is dat dan op te lossen?' Nou niet dus. 

Interviewer: 'Echt?'

Moeder: 'Ja echt. En er was schriftelijk al een aanvraagformulier van mijn dochter voor de nieuwe wajong opgestuurd. Waarin ze ook nog eens nadrukkelijk heeft gezegd 'Ik kan niet horen, dus wil je alsjeblieft mijn moeder bellen?'.

Dochter: 'Waarmee ik in feite dus al toestemming geef om die dingen door te geven aan mijn moeder.'

Barbara en haar moeder schakelen de arbeidsdeskundige in om de informatie te achterhalen. Die doet haar best maar krijgt ook lastig voeten aan de grond. Ook haar kost het moeite om collega’s te pakken te krijgen.

Juni

Na lang wachten en over en weer contact met de arbeidsdeskundige, blijkt dat UWV niet, zoals een normale werkgever, de jaaropgave kan wijzigen met terugwerkende kracht. Werkgevers hebben nog 5 jaar om fouten in de jaaropgave te wijzigen. Dat is bij het UWV niet mogelijk. Hierdoor staat DUO in haar recht en moet Barbara haar lening gaan aflossen. 

Wat zou jij doen?

Hoewel ik het er niet mee eens ben, wil ik ook niet dat DUO achter me aan komt. Dus eerst maar betalen. Zelf heb ik het geld hier alleen echt niet voor. Boodschappen doen lukt nog net. Gelukkig staat mijn moeder altijd klaar om te helpen. Ook al schaam ik me dood dat ik mijn hand moet ophouden.

Zelf heb ik het geld niet om dit terug te betalen, booschappen doen lukt nog maar net. Ik kan echt niet bij familie aankloppen om geld. Ik ben volwassen. Maar waar haal ik het geld dan vandaan? Misschien moet ik overal mee stoppen en thuis gaan zitten. Dan gaat er ook niets fout…

De DUO eist het geld op en ik wil geen schuldeisers achter me aan. Ik betaal het terug en ga even in het rood staan. Ik verzin later wel een oplossing om weer uit het rood te komen. Dat komt vast goed. Toch?

Haar moeder kan bijspringen bij het terugbetalen van het bedrag, om zo aan de betalingsdeadline te voldoen. 

Barbara

Man: Ja, ja, maar ik heb ouders die niet zo heel arm zijn dus ik kan daar op terugvallen. Dan was het 'Nou weet je, schiet even deze maand voor dan betaal ik het volgende maand terug.' Dus dat geluk heb ik. Dat heeft niet iedereen.

Interviewer: Ja precies. Maar in wat voor situaties kwam het dan voor dat je op je ouders moest terugvallen?

Man: Nou onder andere dat ik die toeslag niet kreeg. Die aanvulling. Uiteindelijk heeft dat gewoon een paar maanden geduurd, voordat dat recht getrokken is. Want dan moet je eerst weer bewijzen dat je dochter niet je vriendin is, maar je dochter.

Pff, nu moet ik mijn hand ophouden bij mijn moeder, daar schaam ik me voor. Ik ga zeker bezwaar aantekenen; ik ben het hier nog steeds niet mee eens.

September

Wat een normale werkgever zou kunnen doen is dat zij zeggen van 'Joh' tegen de belastingdienst 'We hebben een fout gemaakt, we hebben 1080 teveel uitbetaald'. Dan wordt de aangifte van 2018 alsnog aangepast. 5 jaar lang kan je dat doen. 

Dus als zij een gewone werkgever waren geweest dan had dat gekund. Maar het UWV is geen gewone werkgever. Die mag dat niet doen met de belastingdienst. Dus wat zij doen, als je in 2019 iets terug moet betalen over 2018 dan komt er op de jaaropgaaf van 2019 komt dat te staan. Die zal dus negatief zijn voor het stukje UWV. En daar komt dus op te staan dat je die 1080 hebt terugbetaald.  

Maar DUO die kijkt naar wat op de belastingaangifte 2018 is gebeurd en die heeft gezien 'Goh, je hebt 1080 gehad. Dan kunnen wij ook wel 1130 bij jou komen vorderen.' Dus dat is eigenlijk wat er is gebeurd. En had UWV van 2018 tegen de belastingdienst van 'Joh dat hebben we niet gedaan', dan had ik in 2020 waarschijnlijk heel weinig terug hoeven betalen. En zo komt het dus dat eigenlijk met een extraatje van €125 dat je daaraan bijna €2200 van dingen terugbetalen komt. Dus zo zit dat in elkaar.

Barbara en haar moeder zijn nog in overleg met DUO over de rechtmatigheid van deze terugvordering. Maar het lijkt erop dat een loonsverhoging van 125 euro per kwartaal ervoor zorgt dat Barbara 1080 uitkering moet terugbetalen aan UWV, en een bedrag van 1056 versneld moet aflossen bij DUO.

De projectleider en mijn werkgever waren heel erg meedenkend hierin, heel fijn. En uiteindelijk heb ik daardoor ook besloten om... heb ik mijn situatie gewoon besproken. Want we werken voor en door jongeren met een chronisch aandoening, dus hier loop ik tegenaan en hoe kunnen we dit oplossen?

Het antwoord was eigenlijk het enige wat we kunnen doen is je op een vrijwilligerscontract zetten en dat je wel een vast inkomen hebt. En ja dan zal dat lager zijn maar dan heb je die stabiliteit. En dat is waar ik uiteindelijk voor gekozen heb.

Barbara heeft ondertussen besloten om te stoppen met werken. Ze was op het werk zoveel energie kwijt aan het gedoe met het UWV, dat ze niet meer toekwam aan haar werk. 
Ze besteedt nu haar tijd aan vrijwilligerswerk. Ze heeft geaccepteerd dat ze op deze manier ook maatschappelijk nuttig bezig is.

Leven met een beperking

Interviewer: “Waar maak je je zorgen om?”

Dochter: ”Bedoel je financieel?”

Interviewer: “Of over je werk of toekomst.”

Dochter(huilend): ”Ik weet….”

Moeder: “Je bent heel zorgvuldig in de manier van administratie, je hebt een enorm goed budgetoverzicht, helemaal zelf opgebouwd. Maar de regelgeving is zo volatiel, en iedere keer is er weer wat anders. Dus dat betekent dat dat een enorme onrust geeft. 

Je kan niet alles zelf in de hand hebben. En dat, dat maakt het ingewikkeld.”

Dochter: “Onzeker”

Moeder: “Onzeker, steeds weer wisselende regelgeving, steeds weer…”

Dochter: “Het ene na het andere.”

Ik ga er nu maar vanuit dat instanties fouten maken. Ik leef heel zuinig zodat ik met die tegenslagen om kan gaan. Het omgaan met instanties voelt als een extra beperking. Terwijl het leven met een beperking sowieso al lastig is. Ik heb in mijn hele leven al meer dan 300 verschillende zorgverleners gehad die me bloot hebben gezien. Als ik ergens naar toe wil, moet ik dat goed plannen van tevoren. Bij mijn werk moest ik ook altijd aan de receptionist vragen om het open van het poortje. Terwijl ik, net als iedereen, vrij wil bewegen. Ik ben heel ambitieus en heb met veel moeite mijn studie afgerond. En, ik ben verliefd. Ik heb mijn vriend via een buitenlandse datingsite ontmoet. Daar kijken ze positiever aan tegen mensen met een beperking. 

Ontdek meer over Barbara

Ik maak me grote zorgen om mijn toekomst. Kan ik wel iets opbouwen, financieel, zodat ik net als iedereen kan dromen over het maken van verre reizen, het krijgen van kinderen, het opbouwen van een pensioen?

Barbara is voor haar inkomen en zorg afhankelijk van veel regelingen. Die regelingen zijn continu onderwerp van politieke discussie. En daarin verandert er dus veel. Dit geeft zo’n onrust. Je hebt het niet zelf in de hand, zo onzeker die wisselende regelgeving. Ze heeft weinig vertrouwen in de overheid, contact voelt beklemmend en niet alsof ze er voor je zijn.

Ze is gewend om met instanties te strijden. Ze verwacht eigenlijk dat organisaties naast haar gaan staan en haar helpen om een werkgever te zoeken. Maar als je niet zelf initiatief neemt, dan gebeurt er niks.